Vstupné


Expozícia Slovenská národná rada v toku času 

Základné vstupné  4,00 €
Zľavnené vstupné  3,00 €
Školská skupina  3,00 €/ 3 kultúrne poukazy
Rodinné vstupné  8,00 €

Vstup zdarma:
Deti do 6 rokov, Seniori nad 70, držitelia preukazu ZŤP, ZŤP-S, ICOM, držitelia novinárskych preukazov, zamestnanci MK SR, držitelia VIP vstupenky, pracovníci SNM, pedagogický dozor.

Vzdelávacie programy

Vzdelávací program typ A do 60 min.  4,00 €/
4 kultúrne poukazy
Vzdelávací program typ B nad 60 min.  5,00 €/
5 kultúrne poukazy

Výstava 

Základné vstupné  1,00 €
Zľavnené vstupné 0,50 €
Lektorský výklad ( do 10 ľudí )  5,00 €
Vstup mimo otváracích hodín  20,00 €

Špeciálna prehliadka 

Základné vstupné  5,00 €
Zľavnené vstupné  4,00 €
Rodinné vstupné  10,00 €

V súlade s príkazom ministerky kultúry SR č. 15/2020 sa zavádza voľný (bezplatný) vstup do expozičných a výstavných priestorov Slovenského národného múzea každú prvú nedeľu v mesiaci.