Vstupné


Expozícia (Slovenská národná rada v toku času, Dom Anny Kolényovej)

Základné vstupné         3,00 €
Zľavnené vstupné        2,00 €
Školská skupina           2,00 €/ 2 kultúrne poukazy
Rodinné vstupné          6,00 €
Osoby ZŤP, deti do 6 r., seniori nad 70 r. zdarma

Vzdelávacie programy
Vzdelávací program typ A do 60 min. 2,00 €/ 2 kultúrne poukazy
Vzdelávací program typ B nad 60 min. 4,00 €/ 4 kultúrne poukazy

Výstava

Základné vstupné

1,00 €

Zľavnené vstupné

0,50 €

Lektorský výklad ( do 10 ľudí )

5,00 €

Vstup mimo otváracích hodín

20,00 €