Vojtech Borecký. Pulz farieb

od 8. 6. 2021 do 29. 7. 2021


Výstava obrazov maliara Vojtecha Boreckého je múzejnou pozvánkou na stretnutie s tvorbou umelca, pedagóga, verejného činiteľa, jedného z predstaviteľov Zakarpatskej maliarskej školy. Bol majstrom figurálnych kompozícií tematicky spätých s dedinským životom. Diela umelca sú poctou životu, mladosti, láske, práci, krásam prírody a zakarpatskoukrajinskému folklóru. 
8. júna 2021 o 14.00 hod. bude vo výstavnej sieni SNM – Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku sprístupnená výstava maliarskej tvorby Vojtecha Boreckého pod názvom Pulz farieb.
Vojtech Borecký – umelec, pedagóg a jeden z predstaviteľov Zakarpatskej maliarskej školy sa narodil 14. novembra 1910 v obci Ubľa, okres Snina. S výtvarným umením sa mal možnosť oboznámiť už v detstve u svojho otca povolaním učiteľa, ktorý sa venoval aj maľovaniu. Po ukončení základnej školy v rodnej obci pokračoval v štúdiu na Reálnom gymnáziu (1920–1927) a Učiteľskom ústave v Užhorode (1927–1931). V Užhorode navštevoval aj večernú školu výtvarných umení pod vedením J. Bokšaja a A. Erdélyiho.
Po ukončení Pedagogického ústavu v Užhorode 12 rokov pôsobil ako učiteľ v zakarpatskooukrajinských dedinách Veľká Kopoňa a Veľký Byčkov, a tiež v meštianskej škole v Koroleve nad Tisou. Medzi tým v rokoch 1934–1936 vykonával prezenčnú vojenskú službu v českom meste Pardubice. V rokoch 1945–1964 žil a tvoril v Užhorode ako výtvarník v slobodnom povolaní. V uvedenej činnosti pokračoval aj po roku 1964, kedy sa presťahoval do ČSSR, do mesta Košice.
Z hľadiska výtvarných žánrov najväčší záujem prejavil o žánrovú maľbu, krajinomaľbu a zátišie, ale poznáme aj niekoľko portrétov a ženských aktov.
Vo svojej tvorbe sa inšpiroval pocitmi materskej a mileneckej lásky, trávením voľných chvíľ mládeže v lone prírody, pracovnou činnosťou roľníkov, pastierov oviec, pltníkov, tkáčok, drevorubačov, folklórom zakarpatskoukrajinských Huculov, krásou kvetov, krajiny Zakarpatskej oblasti Ukrajiny a východného Slovenska.
Vo farebnej skladbe autorových diel prevládajú zelené, modré, sivé, biele a červené tóny.
Charakteristickými znakmi umeleckého snaženia V. Boreckého je romantickosť, idealizácia zobrazených postáv, dynamickosť ich pohybov, eliminácia detailov, široké a smelé ťahy štetca.
Výstava, ktorá potrvá do 29. júla 2021, je výberom z celoživotnej tvorby autora. Vystavené diela pochádzajú zo zbierok SNM – Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku a Vihorlatského múzea v Humennom.
Vojtech Borecký zomrel 12. júna 1990 v Košiciach.

PeadDr. Ladislav Puškár, kurátor


Plagát (PDF, 1,7 MB)