Cinema 2020

od 26. 6. 2020, 09:00 do 27. 6. 2020, 16:00


CINEAMA 2020 – krajská súťažná prehliadka amatérskej filmovej tvorby zabezpečuje výber a postup najkvalitnejších filmových snímok z prvého kola do celoštátnej postupovej súťažnej tvorby. Je určená deťom, mládeži a dospelým v troch vekových skupinách. Okrem vekových skupín sa súťaž koná aj v rôznych žánrových kategóriách: dokument, reportáž, hraný film, animovaný film, experiment, videoklip, minútový film. Tento rok sa krajské kolo uskutoční 26. – 27.júna 2020 v priestoroch SNM – Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku. Súčasťou súťažného podujatia bude workshop /teoretická a praktická časť/, zameraný na výrobu krátkych reportáži pre média a sociálne siete. 

Program (JPG, 79,4 kB)

Organizátori: 
Prešovský samosprávny kraj 
Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku