Nové kontexty života a diela Ľudovíta Štúra

Zborník z vedeckého seminára. SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra

Opis chotára mesta Modry

Brožúra. SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra

Pamätné tabule a pamätníky na území Modry

Obrazový sprievodca. SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra

Pamätnica Roka Ľudovíta Štúra

Príspevky a obrazové dokumenty z podujatí. SNM - Múzeum Ľudovíta Štúra

Popis slobodného kráľovského mesta Modry

Monografia. SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra

Tradičný hrnčiarsky a kuchynský riad

Zborník zo seminára. SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra

Z memoárov XX. storočia

Memoárová publikácia. SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra