Informácie pre návštevníkov

SNM – Spišské múzeum sa nachádza v III. stupni ohrozenia

Povolené individuálne prehliadky len pre kompletne zaočkovaných s dodržaním maximálneho počtu 1 osoba na 15 m2.

  • Povolené sú len individuálne prehliadky
  • Nevyhnutná je dezinfekcia rúk pri vstup edo múzea
  • Povinné je nosenie respirátora v interiéri a rúška v exteriéri pre vzdialenosť menšiu než 2 m

Prehliadka expozícií bude možná až po predložení platného potvrdenia.

Voľná nedeľa

V súlade s príkazom ministerky kultúry SR č. 15/2020 sa zavádza voľný (bezplatný) vstup do expozičných a výstavných priestorov Slovenského národného múzea každú prvú nedeľu v mesiaci. Prvý voľný (bezplatný) vstup sa uskutoční dňa 07. júna 2020.