Informácie pre návštevníkov

Covid režim

Vstup bez obmedzení. 

Ako sa k nám dostanete? 

Vstup pre osoby ZŤP