Informácie pre návštevníkov

Covid režim

Vstup bez obmedzení. 

Prístup do objektu pre osoby ZŤP 

Informácie o prístupe do objektu pre osoby ZŤP získate na e-mailovej adrese: info@spisskemuzeum.com alebo na telefónnom čísle: +421 53 451 3496. 

Ako sa k nám dostanete?