Vstupné

Vstup na stredné a dolné nádvorie a horný hrad 

Dĺžka prehliadky so sprievodcom maximálne 60 min

Celé 8,00 €
Študenti (19 – 26 rokov), seniori (60-80 rokov) 6,00 €
Deti od (6 – 18 rokov) 4,00 €
Do 6 rokov zdarma
Rodinná vstupenka: (dvaja dospelí + jedno dieťa, 1 dospelý + tri deti, dvaja dospelí + dve deti) maximálne 4 osoby 19,00 €
Poplatok za objednanie skupiny: (skupina najmenej 10 osôb). 20,00 €
 
Nočná prehliadka
Celé 10,00 €
Deti, študenti, seniori 8,00 €
Do 6 rokov zdarma
Rodinná vstupenka: (dvaja dospelí + jedno dieťa, 1 dospelý + tri deti, dvaja dospelí + dve deti) maximálne 4 osoby 25,00 €
 
Vstup na stredné a dolné nádvorie

Pre držiteľov tejto vstupenky sa ponúka možnosť dokúpenia si vstupenky na horný hrad s múzejnými expozíciami v cene: 3 € ( jednotné pre všetky kategórie návštevníkov). Pri tomto duhu vstupu sa neposkytuje rodinná vstupenka ani iné zľavy.

Celé 6,00 €
Deti, študenti, dôchodcovia 4,00 €
Deti do 6 rokov
Seniori nad 80 rokov
Asociácia múzeí ICOM
Zväz múzeí SR. Zväz múzeí ČR
Slovenskí a zahraniční novinári s platným novinárskym preukazom
Čestné voľné vstupenky vydané SNM
Zamestnanci SNM – po predložení zamestnaneckého preukazu, zľava nie je prenosná
Prvá streda v mesiaici
zdarma

 

Podmienky zliav 

ZŤP - vstupné ako pre deti.
ZŤPS - vstupné ako pre deti a sprievodca zdarma.
Pri školských skupinách je na 10 žiakov nárok na jedného dospelého sprievodcu zdarma.
Študenti k uplatneniu zľavy od 18 do 26 rokov sa musia preukázať kartou ISIC alebo EURO 26.Seniori (60 - 80 rokov) sa musia k uplatneniu zľavy preukázať občianskym preukazom, v inom prípade im zľava nebude poskytnutá.
Seniori nad 80 rokov sa musia k uplatneniu bezplatného vstupu preukázať občianskym preukazom v inom prípade im zľava nebude poskytnutá.
Všetky zľavy sú nárokovateľné až po dostatočnom preukázaní sa pri pokladni múzea.
V prípade, že sa návštevník nepreukáže relevantným preukazom nebude mu zľava poskytnutá a v prípade záujmu o vstup do expozícií SNM – SML si musí zakúpiť celé vstupné podľa platného cenníka.
Pri všetkých kultúrnych a komerčných podujatiach je platný cenník vstupného na dané podujatie.