Kabinetná zbierka Evanjelického lýcea v Bratislave

Kabinetná zbierka Evanjelického lýcea v Bratislave

Uvidíte krásu starej zbierky v duchu minulosti. Výstava predstavuje jednu z najstarších zachovaných zbierok na Slovensku. Obsahuje vyše 1000 egyptských, antických, pravekých, stredovekých a novovekých artefaktov. Prezentujeme ju so zámerom vysvetliť význam zberateľsky zaujímavých predmetov, ale aj priblížiť atmosféru historického školského kabinetu.