29. výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá

24. 10. 2020, 20:10 - 23:55

29. výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá

Redakcia časopisu Pamiatky a múzeá udelí tento rok už 29. výročné ceny tohto časopisu za najpozoruhodnejšie diela v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva na Slovensku za rok 2019 v týchto 10 kategóriách: Objav/Nález, Akvizícia, Expozícia, Výstava, Publikácia, Menšia publikácia/drobná tlač/periodiká, Obnova/Adaptácia, Reštaurovanie, Akcia/Podujatie/Dlhodobé projekty, Audiovizuálne diela a multimédiá.
Galaprogram slávnostného odovzdania 29. výročných cien časopisu Pamiatkay a múzeá bude odvysielaný už túto sobotu 24. 10. 2020 o 20:10 hod. na Dvojke.
Moderátorm večera je Štefan "Vandal" Chrappa.

Upútavka:
https://www.youtube.com/watch?v=7UrrDH7YcmQ&ab_channel=RTVSOfficial