HraMoKa - otvorenie zreštaurovanej sály

26. 1. 2017, 14:00 - 19:00

HraMoKa - otvorenie zreštaurovanej sály

Slovenské národné múzeum-Múzeum bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý Kameň si Vás dovoľuje pozvať na záverečnú konferenciu, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 26. januára 2017 v obnovených barokových sieňach na hrade Modrý Kameň od 14:00 do 17:00 hodiny.

Záverečná konferencia sa uskutoční pri príležitosti implementácie projektu "HraMoKa - obnova barokových siení na hrade Modrý Kameň pre bábkové divadlo, regionálnu históriu a tvorivé dielne detí a mládeže" podporeného z grantu Európskeho hospodárskeho priestoru, z grantov Islandu, Lichtenštajska a Nórska prostredníctvom grantov EHP a spolufinancovaného zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Súčasťou konferencie budú aj divadelné predstavenia „Etudy 1" a „Etudy 2" z workshopu nórskych a slovenských študentov z Akershus University College of Applied sciences v Oslo a Katedry bábkarskej tvorby VŠMU v Bratislave. Workshop sa uskutoční v dňoch 18.- 24.1.2017 na DF VŠMU v Bratislave. Bol podporený z Bilaterálnych fondov Úradu Vlády SR a Nórskeho veľvyslanectva v rámci opatrenia B programu SK05 – Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva.

 

Program

14:00 -15.00 Registrácia účastníkov a káva/čaj

15:00 -15:15 hudobné vystúpenie ZUŠ Modrý Kameň (husle, klavír, spev)

15:15 -16.00 úvodné príhovory a odborné príspevky

                   Mgr. Branislav Pánis, Slovenské národné múzeum, generálny riaditeľ
                   Úrad vlády SR,riaditeľ odboru Grantov EHP a Nórska
                   Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Slovenskej republike

                   Prof. Ida Hledíková, PhD. – Divadelná fakulta VŠMU, vedúca Katedry bábkarskejtvorby
                   Svein Gundersen, Kulturproduksjøner, Oslo, Nórsko, umelecká riaditeľka

16:00 - 17.00 Prezentácia umeleckého projektu HraMoKa

                   2 divadelné predstavenia z workshopu nórskych študentov z Akershus University College of Applied - sciences Department of Art, Design and Drama v Oslo a študentov Katedry bábkarskej tvorby Divadelnej fakulty VŠMU v Bratislave pod názvom „ETUDY 1 a ETUDY 2". Workshop sa uskutočnil v dňoch 18.- 25.1. 2017 na DF VŠMU v Bratislave a v Modrom Kameni
                   Predstavenie divadelného odboru Základnej umeleckej školy v Modrom Kameni

17:00 -18:00 Prestávka / Večera

18:00 - 18:30 Prehliadka obnovených priestorov s prezentáciou priebehu obnovy a nálezov archeologického výskumuTešíme sa na Vás!

Viac informácií na www.hramoka.sk, prípadne telefonicky na 0918 999 609, 047/24 54 100.