Informácie pre návštevníkov

nemecký textslovenský text 

Expozícia je z dôvodu reinštalácie zatvorená.
Covid režim

Vstup bez obmedzení. 

 Prístup do objektu múzea pre osoby ZŤP

Do expozícií múzea je bezbariérový prístup. 

Návštevníkom ponúkame
  • predaj publikácii k dejinám a kultúre karpatských Nemcov
  • lektorský výklad (nutné objednať vopred)