Poslanie a história múzea

Nemecká verzia textuSlovenská verzia textu 

Poslanie a história 

V Dome stretávania Karpatskonemeckého spolku sa nachádza expozícia "Dejiny a kultúra Handlovej", ktorá bola sprístupnená verejnosti v septembri 2004. Návštevníkom ponúka možnosť oboznámiť sa s históriou osídlenia, tradíciou baníctva a remesiel, ako aj s množstvom predmetov prezentujúcich tradičnú hmotnú, duchovnú a umeleckú kultúru nemeckého etnika v Handlovej.