Kontakty

Nemecký textSlovenský text 

Sídlo múzea 
Dom stretávania Karpatskonemeckého spolku 
Nám. SNP 159
972 13 Nitrianske Pravno 
Kontakt 

telefón:   +421 46 544 64 62 

Mgr. Rastislav Fiľo 

riaditeľ

sídlo:      Žižkova 14,
              810 06 Bratislava
e-mail:     rastislav.filo@snm.sk
telefón:   +421 2 204 91 226
mobil:+421 908 377 273

RNDr. Ondrej Pöss, PhD. 

zástupca riaditeľa 

sídlo:       Žižkova 14,
              810 06 Bratislava
e-mail:    ondrej.poss@snm.sk
telefón:   +421 2 204 91 225 

Kontakty na zamestnancov  
Ďalšie objekty múzea