"Kde som to vlastne? Kde sú moje sny?" / „Óh, hol vagyok? Hol vannak álmaim?”

"Kde som to vlastne? Kde sú moje sny?" / „Óh, hol vagyok? Hol vannak álmaim?”


Prvá časť novej memoriálnej expozície v kaštieli Madáchovcov v Dolnej Strehovej prezentuje život v priestoroch kaštieľa v 19. storočí a prostredie, v ktorom vznikalo dielo celosvetového  literárneho významu. Druhá časť stálej expozície – Tragédia človeka – vyzdvihuje najdôležitejšie myšlienky zo všetkých 15 obrazov Madáchovho diela. Farebný pás na podlahe vyznačuje smer prehliadky  a sprevádza nás po všetkých obrazoch Tragédie. Pri madáchovskom putovaní časom môžeme prejsť cestu sveta – jeho minulosť, prítomnosť i budúcnosť. Stotožnení s Adamom, ktorý zosobňuje ľudstvo, sa môžeme zamyslieť nad vlastným bytím. Spisovateľ nám tak dáva možnosť pochopiť vlastnú existenciu ako súčasť univerza. Pri prechádzke nám pomáha aj hlasový sprievodca (audioguide) v štyroch jazykoch - slovenský, maďarský, nemecký, anglický.

Rekonštrukciu múzea podporil Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-Slovenská republika 2007-2013.

http://www.husk-cbc.eu/sk/ 

Virtuálna galéria vytvorená k stálej expozícii v kaštieli Imre Madácha v Dolnej Strehivej.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.radbite.galeqra

_____________________________________________________________________________________


HU vlajka  Az új állandó emlékkiállítás, melynek átadására 2014. Március 26-án került sor, bemutatja a Madách-család életét a 19. században és a környezetet, ahol a világhírű irodalmi mű született. Az állandó kiállítás második része – Az Ember Tragédiája- a drámában leírt 15 szín legfontosabb pillanatait mutatja be. A színes vonal a padlózaton a kiállítás irányát jelöli és átvezet Madách művének mind a 15 színén. Az időutazás alatt megismerhetjük a múltat, a jelent és a jövőt. Ádámmal együtt elgondolkozhatunk saját létezésünk felett az univerzum részeként. A látogatáskor segítségünkre lehet a hangos idegenvezető (audioguide), mely négy nyelven - szlovák, magyar, német és angol – segít tájékozódni a kiállítási térben.