Vstupné

 slovenská verzia textumaďarská verzia textu

Dospelí  5,00 €
Študenti
Dôchodcovia
2,50 €
3 €
Deti do 6 rokov, držitelia preukazu ZŤP, ICOM, pracovníci múzeí/galérií SR a ČR, pedagogický dozor, prvá streda v mesiaci Zdarma
Fotografovanie expozície Pamätnej výstavy  2,00 €
Lektorský sprievod v slovenskom a maďarskom jazyku  10,00 € / skupina
Vzdelávacie programy, tvorivé dielne, dobové hry 5,00 € / skupina