Ako sa tu žilo

od 21. 4. 2022, 09:00 do 29. 4. 2022, 16:00

Ako sa tu žilo

Interaktívna prehliadka a beseda sa venuje porovnávaniu života v minulosti a dnes, spôsob a štýl bývania dnes a v minulosti. Deti MŠ a ZŠ počas zotrvania v expozícii budú vlastným precítením minulosti porovnávať spôsob a štýl bývania dnes a v minulosti. Výstupom bude výtvarné zobrazenie ich zážitkov z expozície.

Nadväzuje na školské osnovy: Regionálna výchova, literatúra.
Cieľ: Rozširovanie poznatkov z oblasti histórie
Výstup: Pracovné listy, výtvarné zobrazenie