Literárne dni Imre Madácha 2022

7. 10. 2022, 10:00 - 15:30

Literárne dni Imre Madácha 2022

SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku, OZ Tradície a hodnoty, OV Csemadok – Veľký Krtíš, Obecný úrad Dolná Strehová vás pozývajú na slávnostné otvorenie Literárnych dní Imre Madácha. 

Program 

Dolná Strehová
10.00 Privítanie hostí: Gabriella Jarábik, riaditeľka SNM – MKMS, Ľuboslav Dobrocký, starosta obce Dolná Strehová

V krajine Madácha – 1. časť
Účinkuje: Dr. Mihály Praznovszky, literárny historik

Dolná Strehová
Madáchovské tradície a rodná dedina – starosta obce Ľuboslav Dobrocký

Csécse
Pamiatky Madácha a Erzsébet Fráterovej – starosta obce István Barna

Csesztve
Obec Madáchovho kultu – starosta obce Attila Kalmár

Keszeg
Madáchove pamätníky v obci – starosta obce Csiri Csaba

Balašské Ďarmoty
,,Hlavné mesto“ rodiny Madáchovcoví – primátor mesta Gábor Csach

Predstavenie novoobjavených predmetov viažucich sa k Madáchovi

Prestávka

14.00 – „Kde som to vlastne? Kde sú moje sny?“ – prehliadka pamätnej výstavy
Úvodný príhovor: Dr. Mihály Praznovszky, hlavný kurátor pamätnej výstavy
Prehliadku vedie: Dana Veselovská, kurátorka múzea

15.00 – Sadenie pamätného stromu v parku kaštieľaza účasti starostov a primátora

15.30 – Kladenie vencov pri hrobe Imre Madácha
Slávnostný príhovor: Zoltán Szászi, spisovateľ, publicista
Účinkuje: István Híves 

Slovenska verzia pozvanky Pozvánka
Maďarská verzia pozvánky Meghívás 

Slovenská verzia programu Program (PDF, 417,4 kB) 
Maďarská verzia programu A program (PDF, 424,5 kB) 

Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín 2022

Otváracie hodiny
Od 10.00 do 15.30 h