Rody Dolnej Strehovej

od 1. 4. 2022, 00:00 do 4. 4. 2022, 15:25

Rody Dolnej Strehovej

V apríli 2022 sa v Kaštieli Imre Madácha sa uskutoční prezentácia a krst novej knihy o najstarších rodoch z Dolnej Strehovej s rozsiahlym vysvetlením ako sa rod vyvíjal od jeho vzniku.

O rodoch v Dolnej Strehovej hovorí autor knihy Norbert Adamove.