Zo zbierok Galérie súčasných maďarských umelcov

od 23. 3. 2023, 09:00 do 30. 4. 2023, 17:00

Zo zbierok Galérie súčasných maďarských umelcov

Galéria súčasných maďarských umelcov je jednou z najvýznamnejších kultúrnych inštitúcií v Dunajskej Strede. Pri jej založení v roku 1994 si vedúci predstavitelia mesta a podporujúce organizácie stanovili cieľ pomáhať a podporovať kultúrny život Dunajskej Stredy, Žitného ostrova a Maďarov na Slovensku. Z iniciatívy vtedajšieho primátora mesta Pétera Pázmánya a Lajosa Luzsiczu vznikla nadácia, ktorej úloha je už niekoľko desaťročí nemenná: zhromažďovanie a prezentácia žánrovo rôznorodých diel súčasného maďarského výtvarného umenia v európskom meradle. Galéria sa nachádza v jednej z najimpozantnejších budov v Dunajskej Strede, vo veľkomeštianskej vile, ktorú dal postaviť niekdajší hlavný slúžny Ferenc Vermes, ktorej priestranné sály poskytujú súčasnému maďarskému umeniu dôstojný domov. Dočasné výstavy sa v galérii zvyčajne otvárajú raz mesačne. 

Galéria súčasných maďarských umelcov každoročne organizuje medzinárodnú umeleckú kolóniu (tento rok sa konal 21. ročník), do ktorej zvyčajne pozýva 10-12 maďarských umelcov z Maďarska aj zo zahraničia. Vytvorené diela sa stávajú súčasťou galerijnej zbierky. Galéria pravidelne vystavuje diela zo svojej zbierky vo Vermesovej vile a aj na iných miestach. Do aktuálnej výstavy kurátorka Mária Szakáll zaradila diela maďarských umelcov zo Slovenska.

Srdečne vítame všetkých záujemcov!

Pozvánka na výstavu SK / HU.