Čas pravdivo beží, rozhoduje o lži: Petőfi v súčasnom výtvarnom umení

od 14. 6. 2023 do 15. 9. 2023

Čas pravdivo beží, rozhoduje o lži: Petőfi v súčasnom výtvarnom umení

Zbierka výtvarného umenia Rodného domu a pamätného múzea Petőfiho je svetovým unikátom. Ide o jedinú zbierku súčasného umenia s Petőfiho tematikou, ktorá obsahuje takmer 600 umeleckých diel viac ako stovky autorov, a to v najrozmanitejších umeleckých žánroch (grafiky, olejomaľby, drobné plastiky, plakety, umelecké knihy, medaily, originálne dizajnové textílie, šperky), ktoré prezentujú pohľad súčasných umelcov na osobnosť Sándora Petőfiho, jeho básne, idey, rodinné vzťahy a priateľstvá. Početnosť zbierkových predmetov je dôkazom toho, že Petőfi ako téma výtvarných umelcov dodnes inšpiruje, že myšlienky obsiahnuté v jeho básňach sú aktuálne aj dnes, a že sa môžu sprostredkovať mnohými rôznymi spôsobmi. Na pozvánku a plagát sa dostalo dielo Pétera Prutkayho preferované kurátorom výstavy, do ktorého autor zakomponoval aj text jednej z Petőfiho básní: ,, Szabadság, szerelem! E kettő kell nekem. Szerelmemért föláldozom az életet, szabadságért föláldozom szerelmemet.“ ,,Sloboda, láska! Mne tie dve sú potrebné, za lásku ja obetujem život sám, za slobodu lásku svoju v obeť dám.“ (do slovenského jazyka preložil Ján Smrek).

Historici umenia sa už dlho zaoberajú otázkou, či má dielo tohto významného básnika vplyv na umelcov pôsobiacich v iných umeleckých odvetviach. Inými slovami, ako sa môže text prezentovať v podobe obrazu alebo sochy, a či Petőfi aj po 200 rokoch dokáže podnietiť vznik nových umeleckých diel. Zbierka súčasného umenia Rodného domu a pamätného múzea Petőfiho v Kiskőrösi s Petőfiho tematikou nám dáva jednoznačnú odpoveď: áno. V týchto dielach môžeme sledovať neúprosnú, tvorivú, ale aj ničivú silu času. V zbierke zaujímajú výnimočné miesto diela venované Petőfiho životu, jeho básnickej tvorbe, láske a svetonázoru, ktoré sú v mnohých prípadoch transponované do moderného prostredia 21. storočia.

Výstava sa uskutoční v rámci série podujatí ,,VIAC AKO SUSED – Týždeň maďarskej kultúry v Bratislave“.

Srdečne vítame všetkých záujemcov!