Výstava GRENDEL´75

od 23. 1. 2024 do 30. 4. 2024

Výstava GRENDEL´75

GRENDEL ´75

Pri príležitosti 75. výročia Lajosa Grendela (1948 – 2018), laureáta Kossuthovej ceny, vyhlásila Spoločnosť hornozemských výtvarných umelcov v roku 2023 súťaž pre vytvorenie výtvarných umeleckých diel.  

Oslovení boli maďarskí výtvarní umelci žijúci v Maďarsku, ako aj maďarskí výtvarní umelci žijúci za hranicami Maďarska. Porota rozhodla o výbere 82 diel od 58 výtvarných umelcov zo 4 krajín. Na medzinárodnej výstave Grendel ´75 prezentujeme diela umelcov z Hornej zeme, Dolnej zeme, Sedmohradska a z Maďarska.  Od prihlásených umelcov sa očakávalo predovšetkým vytvorenie diel s odozvou na generačnú, národnú, osudovú a existenčnú problematiku objavujúcu sa v Grendelových románoch,  stredoeurópsku absurditu, ako aj portréty Grendela.

Pri hodnotení prác porota kládla dôraz na výtvarné a literárnohistorické aspekty. Členovia poroty boli: básnik  Árpád Tőzsér, laureát Kossuthovej ceny, spisovateľ László József Tóth laureát ceny Attilu Józsefa a člen Maďarskej umeleckej akadémie, sochár Dr. habil. László Szunyogh laureát ceny Béniho Ferenczyho, spisovateľ  Tihamér Novotny, vdova spisovateľa Ágota Grendel a historik umenia Éva Miglinczi.

Výtvarným materiál je vzrušujúci a veľmi rozmanitý od Grendelových portrétov po stvárnení Grendelovej literárnej verbálnosti do jazyka vizuality. Otvorenie výstavy  Grendel '75 bude 23. januára 2023 o 16:00 v Múzeu kultúry Maďarov na Slovensku pri príležitosti Dňa maďarskej kultúry.

 Slávnostný príhovor: Pál Venyercsan, riaditeľ Inštitútu Liszta v Bratislave.

 

Srdečne vítame všetkých záujemcov!

Miesto a čas otvorenia podujatia:  23.1.2024 – Brämerova kúria, Žižkova 18., Bratislava, o 16.00 hod.

Organizátori: SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku, Spoločnosť hornozemských výtvarných umelcov, Spoločnosť maďarských spisovateľov na Slovensku, Umelecká nadácia Kernstok Károly

Výstava potrvá ešte
12 dní

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné
Informácie pre návštevníkov
Program
Kontakt