Pod dáždnikom svätého Petra

Pod dáždnikom svätého Petra

Nová expozícia SNM – Múzea kultúry Maďarov na Slovensku s názvom Pod dáždnikom svätého Petra v Pamätnom dome Kálmána Mikszátha v Sklabinej bola otvorená 29. mája. Ústrednou témou expozície je láska k rodnej zemi a množstvo námetov inšpirovaných Polovcami, ktoré sa stali základom jeho spisovateľskej tvorby.

Pamätný dom Kálmána Mikszátha sa nachádza v jeho rodnej dedine v Sklabinej, kde spisovateľ žil od roku 1853 a prežil viac ako dvadsať rokov svojho života, z toho desať práve v dnešnom pamätnom dome. Atmosféra domu a jeho niekdajšieho rodinného prostredia je pridanou hodnotou, ktorú návštevník nikde inde nenájde – a práve to robí výstavu skutočne jedinečnou. V dobe Mikszátha bola Sklabiná dvojjazyčnou dedinou, v ktorej sa hovorilo po slovensky aj po maďarsky. Toto bohatstvo a rôznorodosť sa prejavili v mnohých jeho dielach, keďže Mikszáth dôverne poznal obe kultúry. Práve na to sa snaží poukázať vynovená expozícia.

Renovácii predchádzal rozsiahly výskum Dr. Mihálya Praznovszkého, Dr. Anny Kovácsovej a Gabrielly Jarábik. Okrem artefaktov z umeleckej zbierky Múzea kultúry Maďarov na Slovensku a ďalších slovenských múzeí budú súčasťou expozície aj fotografické dokumenty maďarských inštitúcií. Tvorcovia zahrnuli do novej koncepcie expozície okrem pamätného domu aj ďalších sedem autentických miest v obci, ktoré sú súčasťou deja Mikszáthových poviedok v zbierke Dobrí Polovci.

Vizualizácia a realizácia expozície je výsledkom práce kreatívnych štúdií TRIKK a MNUcreative v Dunajskej Strede (László Gocoň, Gergely Németh, Kálmán Tarr a Zoltán Németh). Pri vizuáloch kreatívny tím kládol dôraz na hravosť, farebnosť a prehľadnosť dosiahnutú prostredníctvom grafiky, interaktívnych prvkov a výstavných pomôcok. 

 

A Szlovák Nemzeti Múzeum – A Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma új állandó kiállítása Szent Péter esernyője alatt címmel 2021. május 29-én nyílt a szklabonyai Mikszáth Kálmán Emlékházban. Központi témája a szülőföld szeretete és a palócoktól kapott sok-sok ihlet, amely megalapozta Mikszáth írói munkásságát.

A Mikszáth Kálmán Emlékház az író szülőfalujában, Szklabonyán, található, ahol az író 1853-től több mint húsz éven át élt, ebből tíz évet a mai emlékházban. E ház, az egykori családi miliő hangulata az a többlet, ami sehol máshol nem található, s a kiállítást sajátosan egyedivé teszi. Mikszáth idejében Szklabonya kétnyelvű – szlovák és magyar – falu volt. A mindkét kultúrát is jól ismerő író több művében e gazdagság és színesség is megmutatkozik. Ezt igyekszik érzékeltetni az új állandó kiállítás.

A felújítást Dr. Praznovszky Mihály, Dr. Kovács Anna és Jarábik Gabriella kutató munkája előzte meg. A Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma és szlovákiai múzeumok műtárgy-gyűjteményéből származó műtárgyak mellett magyarországi intézmények fotódokumentumai is kiállításra kerülnek. A szerzők a felújítási koncepcióba nemcsak az emlékházat, hanem a faluban található azon hét autentikus helyet is bevonták, amelyek szorosan kötődnek Mikszáth a Jó Palócok kötetben leírt

történeteihez.

A kiállítás látványterve és a kivitelezés a dunaszerdahelyi TRIKK és az MNUcreative kreatív stúdiók – Gocoň László, Németh Gergely, Tarr Kálmán és Németh Zoltán – munkáját dícséri. A megjelenő vizualitásban az alkotócsapat a grafika, interaktív elemek és kiállítási segédanyagok segítségével a játékosságra, színességre és áttekinthetőségre helyezi a hangsúlyt.