Spomienková slávnosť pri príležitosti 176. výročia narodenia Kálmána Mikszátha

16. 1. 2023, 14:30 - 18:00

Spomienková slávnosť pri príležitosti 176. výročia narodenia Kálmána Mikszátha

Slovenské národné múzeum – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku vás srdečne pozýva na spomienkovú slávnosť pri príležitosti 176. výročia narodenia Kálmána Mikszátha, ktorá sa uskutoční 16. januára 2023 o 14.30 h pri Pamätnom dome Kálmána Mikszátha v Sklabinej. 

Program

Privítanie hostí: Gabriela Jarábik, riaditeľka SNM – MKMS a Marta Kálovcová, starostka obce
Príhovor Andrei Fülöp, konzulky Maďarska  v Banskej Bystrici
Kladenie vencov pri soche Mikszátha
Hudba: István Híves
Spomínanie v pamätnom dome
Prípitok Gábora Balogha
Nájdené dieťa, rozprávka zo zbierok Istvána Pajora, rozprávku porozpráva Attila Balízs
Zoltán Szászi spomína na Kálmána Mikszátha
Koncert žiakov Základnej umeleckej školy Balog nad Ipľom.

Spoluorganizátori: Csemadok NTV, obec Sklabiná