Nedeľné popoludnie s Ľudovítom Štúrom

od 31. 10. 2018, 10:00 do 3. 11. 2018, 18:00

Nedeľné popoludnie s Ľudovítom Štúrom

Nedeľné popoludnie s Ľudovítom Štúrom na tému

Ľudovít Štúr ako veriaci a člen evanjelickej cirkvi


s historikom a archivárom Martinom Kováčom

v nedeľu, 4. novembra 2018 o 17.00 hod.

vo výstavnej sieni Múzea Ľudovíta Štúra, Štúrova 84, Modra

Mgr. Martin Kováč,

historik, archivár, aktívny člen evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku, najmä v Bratislavskom senioráte. Vyštudoval archívnictvo
a pomocné vedy historické na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, pracoval na generálnom biskupskom úrade, prispel k vytvoreniu Ústredného archívu ECAV na Slovensku. Dnes je archivárom i katechétom ECAV Bratislava, Legionárska, seniorálnym archivárom Bratislavského seniorátu a členom Archívnej rady ECAV. Publikoval viacero populárno-vedeckých článkov a štúdií, je autorom diela Štúrovci, ako ste ich nepoznali. V roku 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra publikoval v zborníku Historického ústavu SAV podnetný príspevok Ľudovít Štúr a Evanjelická cirkev a.v. ako prirodzená platforma pre realizovanie jeho zápasu o povznesenie slovenského národa. V súčasnosti pracuje na dejinách Bratislavského seniorátu.