Slávnosť hliny 2018

od 27. 8. 2018, 10:25 do 3. 9. 2018, 10:25

Slávnosť hliny 2018


Slovenské národné múzeum-Múzeum Ľudovíta Štúra v spolupráci s Modranskou besedou o.z., mestom Modra a Slovenskou ľudovou majolikou usporiada 30. augusta – 1. septembra 2018 v Modre už X. ročník podujatia Slávnosť hliny. Keramická Modra. Podujatie oslavuje hlinu, s ňou späté remeslo, jeho tradíciu a budúcnosť. Témou tohto ročníka sú prejavy ľudovej zbožnosti v keramickom dekóre. Projekt pozostáva z odborných aktivít a množstva sprievodných podujatí, ktoré sú súčasne spomienkou na predchádzajúce ročníky. Pre návštevníkov je pripravený bohatý program.

Nielen pre odbornú verejnosť, ale aj pre návštevníkov je pripravený odborný keramický seminár Prejavy ľudovej zbožnosti v keramickom dekóre (9.00 – 13.30) v kultúrnom dome Ľudovíta Štúra v Modre. 
Program odborného keramického seminára (PDF, 173,1 kB)

V SNM-Múzeu Ľudovíta Štúra bude možné vidieť stále keramické expozície Galéria Ignáca Bizmayera a Z dejín modranskej keramiky, ktorá zachytáva tradičné mestské remeslo od obdobia prvých písomných prameňov a všíma si keramické tradície, život v hrnčiarskom cechu a výrobky hrnčiarov a džbankárov. Popoludnie 30. augusta 2018 bude venované otváraniu keramických výstav. Vo výstavných priestoroch SNM-Múzea Ľudovíta Štúra sa o 16.30 uskutoční vernisáž výstavy Keramický majster Richard Hóz, ktorá prezentuje výber z jeho tvorby pri príležitosti nedožitého 100. výročia jeho narodenia. Reflektuje aj sakrálnu tematiku majstrových diel, ktorej je venovaný celý X. ročník podujatia. Pre verejnosť bude výstava sprístupnená do 10. októbra 2018. O 18.00 bude v priestoroch Múzea slovenskej keramickej plastiky otvorená výstava Prejavy ľudovej zbožnosti v keramickom dekóre. Prezentuje keramiku autorov so vzťahom k mestu Modra, v ktorej žili alebo pracovali v modranskej keramickej dielni a vo svojich dielach sa venovali náboženskej tematike. Potrvá do 31. decembra 2018.

V piatok a v sobotu počas celého dňa sa koná medzinárodný Hrnčiarsky jarmok, ukážky keramického remesla – točenie na kruhoch, keramické tvorivé dielne, štylizovaný alegorický sprievod, exkurzie v Slovenskej ľudovej majolike a ďalší kultúrny program. Výťažok z charitatívneho stánku Modranskej Besedy bude použitý na dotvorenie prvého slovenského keramického betlehemu autorov Jozefa Franka a Mariána Lišku. V uliciach Modry nájdete tradičné kulinárske špeciality, razenie pamätnej mince, divadielko a detské hry z čias našich predkov ako v guľôčky, koleso šťastia a drevený kolotoč a pod.

Podujatie je súčasťou Dní európskeho kultúrneho dedičstva a je realizované s finančnou podporou z Fondu na podporu umenia, Ministerstva dopravy a výstavby SR, OOCR Malé Karpaty, KOCR Turizmus regiónu Bratislava, Bratislavského samosprávneho kraja a mesta Modry.

Program celého podujatia (PDF, 1,2 MB)