Slávnosť hliny. Keramická Modra 2021

od 3. 9. 2021, 00:00 do 4. 9. 2021, 00:00

Slávnosť hliny. Keramická Modra 2021


Srdečne pozývame na podujatie Slávnosť hliny. Keramická Modra 2021.
Bližšie informácie o programe - plagát podujatia.