Či mi je čipôčka na čepiec hotová?

od 9. 6. 2021 do 30. 9. 2021

Či mi je čipôčka na čepiec hotová?


Výstava Či mi je čipôčka na čepiec hotová? približuje krásu a rozmanitosť čepcov z rôznych regiónov Slovenska. Vystavené čepce su predovšetkým zo súkromnej zbierky Ing. Stanislava Talapku. Doplnené sú zo súkromnej zbierky Sylvie Hrdlovičovej, zbierku textilu SNM-Múzea Ľudovíta Štúra zastupujú evanjelické a katolícke čepce z Modry-Kráľovej.