Betlehemy

od 12. 12. 2017 do 20. 8. 2018

Betlehemy

Výstava betlehemov z dielní keramických majstrov v SNM-Múzeu Ľ. Štúra, Múzeu slovenskej keramickej plastiky