Prejavy ľudovej zbožnosti v keramickom dekóre

od 27. 8. 2018 do 31. 12. 2018

Prejavy ľudovej zbožnosti v keramickom dekóre


Výstava diel keramický majstrov vznikla k podujatiu Slávnosť hliny 2018. Témou výstavy sú prejavy ľudovej zbožnosti v keramickom dekóre. Výstava prezentuje keramiku autorov so vzťahom k mestu Modra, ktorí v ňom žili, alebo pracovali v modranskej keramickej dielni a vo svojich dielach sa venovali náboženskej tematike. 

Výstava v SNM-MĽŠ, Múzeu slovenskej keramickej plastiky v Modre potrvá do konca roka 2018.