Kontakty

Sídlo 

SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry – Umelecko-historická expozícia 
Galéria Dezidera Millyho 
Partizánska
089 01 Svidník 

Kontakt

e-mail:     sekretariat-muk@snm.sk 
telefón:    +421 54 245 10 01 
               +421 54 245 10 03
expozícia: +421 54 245 10 06 
               +421 54 75 216 84 
web:        www.snm.sk 
facebook: www.facebook.com/muzeum.svidnik  

Doc.PhDr. Jaroslav Džoganik, CSc. 

riaditeľ 

sídlo: Centrálna 258,
089 01 Svidník
e-mail: jaroslav.dzoganik@snm.sk
telefón: +421 54 245 1002
mobil: +421 907 584 287 

Mgr. Miriam Bôžiková 

zástupkyňa riaditeľa 

sídlo:   Centrálna 258
           089 01 Svidník
e-mail: miriam.bozikova@snm.sk
mobil: +421 908 795 301

Kontakty na zamestnancov 
Ďalšie objekty múzea