Otváracie hodiny

ukrajinský textslovenský text 

SNM – MUK, Kultúrno-historická expozícia

 

Utorok – piatok: 8:30 do 16:00 h
Sobota – nedeľa: 10:00 do 16:00 h 

SNM – MUK – Galéria Dezidera Millyho, Umelecko-historická expozícia 

 

Utorok – piatok: 8:30 do 16:00 h
Sobota – nedeľa: 10:00 do 16:00 h 

SNM – MUK – Národopisná expozícia v prírode, skanzen 

 

Máj – október 

Pondelok – piatok: 8:30 do 18:00 h
Sobota – nedeľa: 10:00 do 18:00 h 

November – apríl

Len vopred ohlásené návštevy

Kontakt 

E-mail: sekretariat-muk@snm.sk;
Tel: +421 54 245 10 01, +421 54 245 10 04,
Mobil: +421 908 795 086