Partneri múzea

Podduklianske osvetové stredisko    Rusíni a Ukrajinci na Slovensku  Mesto Svidník Prešovský samosprávny kraj Múzeum v Satu Mare Skanzen Lviv  Užhorodský skanzen