З історії виникнення музею


Словацький текстукраїнський текст

Музей української культури було засновано у 1956 році. Від 1958 року музей злився з Пряшівським краєзнавчим музеєм як його український відділ. Через два роки, після територіально-адміністративної реорганізації та зміни пряшівського Краєзнавчого музею на окружний, було вирішено заснувати Східнословацький український музей в Красному Броді, де успішно розпочав розгортати свою збирацьку та культурно-освітню діяльність.

В 1964 році на основі рішення Крайового національного комітету в Кошицях Музей української культури, у зв’язку з його загальнодержавною діяльністю, було переміщено у Свидник, де, завдяки своїй кропіткій, цілеспрямованій і систематичній роботі, успішно починає розвиватися його збирацька, документаційна та культурно-виховна діяльність.

Музей української культури систематично бере участь в організованні та реалізації науково-дослідних завдань, але й наукових конференцій та інших міроприйнять. Фахові працівники музею є авторами багатьох вагомих студій та самостійних книжкових публікацій. Переважна більшість їх робіт опублікована в Науковому збірнику Музею української культури в Свиднику, який виходить від 1965 року. До нині вийшло 28 випусків наукових збірників в 30 томах.