Poslanie a história múzea

ukrajinský textslovenský text 

Poslanie 

SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku, najstaršie národnostné špecializované múzeum s celoslovenskou pôsobnosťou, sa venuje dokumentácii základných etáp kultúrno-historického a sociálno-ekonomického vývoja Ukrajincov na Slovensku. 

Múzeum má tri expozície: Hlavná kultúrno-historická expozícia, Národopisná expozícia v prírode – skanzen a Umelecko-historická expozícia – Galéria Dezidera Millyho. 

Viac o múzeu sa môžete dozvedieť v tomto článku.

ukrajinský textslovenský text 

História 

Múzeum vzniklo v roku 1956 v Prešove. Od roku 1958 bolo súčasťou Krajského múzea v Prešove ako jeho ukrajinské oddelenie. O dva roky neskôr, po teritoriálno-administratívnej reforme a v súvislosti so zmenou charakteru Krajského múzea v Prešove, bolo rozhodnuté zriadiť Východoslovenské ukrajinské múzeum v Krásnom Brode, kde sa začína pomerne úspešne rozvíjať zberateľská a kultúrno-výchovná činnosť. 

V roku 1964 sa Múzeum ukrajinskej kultúry v zmysle rozhodnutia Krajského národného výboru v Košiciach presťahovalo do Svidníka, a to v súvislosti s jeho celoštátnou pôsobnosťou v oblasti výskumu, dokumentácie a kultúrno-výchovného využitia pamiatok materiálnej a duchovnej kultúry ukrajinskej minority. 

Múzeum vo Svidníku sa systematicky podieľa na organizovaní a realizácii rôznych vedeckovýskumných úloh, ale aj konferencií a iných podujatí. Odborní pracovníci múzea sú autormi mnohých hodnotných štúdií a samostatných knižných publikácií. Mnohé ich práce sú publikované vo Vedeckom zborníku Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku, ktorý vychádza od roku 1965. Doteraz vyšlo 28 ročníkov v 30 zväzkoch. 

Múzeum spolupracuje na riešení syntetizujúcich prác a mnohých medzinárodných projektov, predovšetkým v oblasti bádania tradičnej ľudovej kultúry v Karpatoch a priľahlých oblastiach.