Sídlo a ďalšie objekty múzea

SNM – Múzeum židovskej kultúry – Múzeum holokaustu v Seredi 
Sídlo múzea:

SNM – MŽK – Múzeum holokaustu v Seredi
Kasárenská 1005
926 01 Sereď 

Kontakt: 

tel.: +421 31 245 11 11
e-mail: martin.korcok@gmail.com 

SNM – Múzeum židovskej kultúry
Sídlo múzea:

SNM – Múzeum židovskej kultúry
Zsigrayova kúria
Židovská 17,
811 01 Bratislava 

Kontakt: 

tel.: +421 2 204 901 01; +421 2 204 901 02
e-mail: michal.vanek@snm.sk; sekretariat.mzk@gmail.com 

SNM – Múzeum židovskej kultúry – Synagóga v Prešove
Sídlo múzea:

Okružná 32,
080 01 Prešov 

Kontakt: 

tel.: +421 51 773 16 38