Kolobeh života veriacich Židov – výchova k tolerancii

Kolobeh života veriacich Židov – výchova k tolerancii

Program je určený pre druhý stupeň ZŠ a študentov SŠ. 
Dĺžka programu: 60 – 90 minút 
Optimálny počet osôb v skupine: max. 30 

Cieľom prehliadky expozície spojenej s lektorským výkladom je žiakom druhého stupňa základných škôl a študentom stredných škôl čo najvernejšie priblížiť život ortodoxnej židovskej rodiny a oboznámiť ich s tradíciami, náboženskými obradmi a sviatkami životného cyklu. Múzeum sa tak stáva miestom, kde si študenti, ale často aj pedagógovia dopĺňajú a prehlbujú získané vedomosti o židovskej kultúre a náboženstve so zameraním na stredoeurópsky kontext. Zámerom je rozvíjať pozitívne charakterové vlastnosti (tolerancia), ale aj etnické a kultúrne vedomosti mladých ľudí. 

Pracovné listy Kolobeh života na stiahnutie (PDF, 1,3 MB)

Vstupné je 2€ na žiaka/študenta, vyučujúci má ako sprievod vstup zdarma. Termín návštevy je potrebné objednať minimálne týždeň vopred. Programy sa dajú prispôsobiť konkrétnym požiadavkám. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte osloviť mailom alebo telefonicky. 

Kontakt

m: etela.kalajdzievova@snm.sk, snm.mzk.ba@gmail.com 
t: +421 2 204 90 104