Aktuality z meteorológie

8. 4. 2010, 00:05 - 23:50

Aktuality z meteorológie

8. apríl 2010 o 17:30h

Pozývame Vás na prednášku RNDr. Petera Jurčoviča, ktorá bude venovaná 60 výročiu svetovej meteorologickej organizácie World (Meteorological Organisation, WMO) Už Hippokrates - otec medicíny tvrdil, že choroby sa šíria vzduchom, ktorý dýchame. V priebehu uplynulých desaťročí však nárast populácie, rastúca spotreba energií a priemyslový rozvoj prispievajú k emisiám plynov a suspendovaných častíc, ktoré môžu ovplyvniť ľudské zdravie. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odhaduje, že znečistenie ovzdušia spôsobuje každoročne priemerne dva milióny predčasných úmrtí. Aj pomerne nízke koncentrácie ozónu, suspendovaných častíc a súvisiacich znečisťujúcich látok môžu mať závažné účinky na stav dýchacích orgánov a srdca, obzvlášť v rozvojovom svete. Preto predpovede kvality ovzdušia ponúkajú životne dôležité funkcie včasného varovania a napomáhajú zmierňovať nebezpečie spôsobované látkami znečisťujúcimi ovzdušie.

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt