Astronomická žatva - 50. ročník

2. 12. 2016, 17:30 - 23:55

Astronomická žatva - 50. ročník

piatok 2. decembra 2016 o 17:30 h.

už 50. ročník tradičného prehľadu úspechov astronómie a astrofyziky
astronomická prednáška pre širokú verejnosť, vstup voľný

"A S T R O N O M I C K Á    Ž A T V A - 50. ročník"

na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK, pavilón F1, posl. F1, Mlynská dolina 1

prednáša známy popularizátor - astronóm RNDr. Jiří G R Y G A R, CSc., Fyzikálny ústav AV ČR Praha

 

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt