Burza minerálov a skamenelín

2. 12. 2017, 09:00 - 16:00

Burza minerálov a skamenelín

XXXIV. Medzinárodné stretnutie zberateľov minerálov a skamenelín

Už tradične, ako každý rok, sa uskutoční prvú decembrovú sobotu, teda 2. decembra 2017 od 9:00 do 16:00 v priestoroch SNM-Prírodovedného múzea, Vajanského nábr. 2, Bratislava.

Jedno z najväčších podujatí tohto druhu na Slovensku organizované SNM-Prírodovedným múzeom v spolupráci so Slovenskou geologickou spoločnosťou sa tento rok uskutoční už po tridsiaty štvrtý krát. Podujatie sa teší veľkej obľube medzi širokou verejnosťou, ale aj medzi vystavovateľmi, čoho dôkazom je aj nárast prihlásených vystavovateľov a návštevníkov. Návštevníci si môžu prezrieť a zakúpiť minerály, skameneliny alebo výrobky zhotovené z minerálov od mnohých domácich a zahraničných vystavovateľov zaoberajúcich sa predajom a distribúciou drobných výrobkov z prírodných materiálov. Ponuka vystavovateľov je každý rok neobyčajne pestrá, okrem minerálov z Európy môžu návštevníci vidieť, poprípade si zakúpiť, aj minerály z rôznych ďalekých exotických krajín. V rámci stretnutia bude kurátormi Prírodovedného múzea zabezpečená bezplatná poradenská služba pre začínajúcich zberateľov a určovanie minerálov a skamenelín.

Kontakt: +421 204 69 103;  prirmuz@snm.sk ; bronislava.volekova@snm.sk

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt