CASSINI Scientist for a Day - vyhodnotenie súťaže

od 9. 5. 2017, 17:25 do 8. 6. 2017, 23:55

CASSINI Scientist for a Day - vyhodnotenie súťaže

Celosvetovej súťaže Cassini Scientist for a Day 2016 – 2017 v písaní esejí sa zúčastnili aj študenti zo Slovenska; cieľom eseje bolo s maximálne 500 slovami zdôvodniť / vysvetliť výber jedného z troch ponúknutých cieľov, ktoré skúma sonda Cassini.
Tohtoročné ciele boli:
    Výtrysky na južnom póle mesiaca Enceladus
    Jazerá na Titane
    Šesťuholník na severnom póle Saturnu

Študenti boli rozdelení do troch kategórií podľa veku (10 – 12 rokov, 13 – 15 rokov, 16 – 18 rokov). V každej vekovej kategórii a pre každý cieľ mohol byť vybraný jeden víťaz.

Tohtoročnými víťazmi za Slovensko sa stali:

                    - 10 – 12 rokov - Cieľ 1:   Marek Papcun
                    - 13 – 15 rokov - Cieľ 3:   Ondrej Gomola
                    - 16 – 18 rokov - Cieľ 1:   Adam Okruhlica
                    - 16 – 18 rokov - Cieľ 2:   Miriam Srogončíková

Víťazné práce boli odoslané organizátorom do ESA (European Space Agency; Európska vesmírna agentúra / Európska kozmická agentúra)   - budú zverejnené na oficiálnej stránke súťaže.
Víťazom srdečne gratulujeme. Každý víťaz dostal oficiálny certifikát od ESA a Prírodovedného múzea SNM spoločne s balíčkom s vecnými cenami od ESA.
Každý zúčastnený študent, ktorý sa neumiestnil ako víťaz dostal takisto certifikát o účasti od ESA. Študenti boli pozvaní na oficiálne odovzdávanie cien a certifikátov do Prírodovedného múzea SNM na Vajanského nábreží v Bratislave. 


        certifikáty ESA  (European Space Agency) pre víťazov a účastníkov + zadná strana certifikátu
http://sci.esa.int/education/59143-winners-of-the-cassini-scienctist-for-a-day-competition-2016-2017/        víťazi v riaditeľni SNM-PMĎakujeme aj všetkým ostatným zúčastneným študentom za ich pútavé príspevky do súťaže.


oficiálne stránky súťaže
             ESA              
      
             NASA

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt