Čierne diery a ich úloha vo vesmíre

6. 12. 2018, 17:30 - 23:55

Čierne diery a ich úloha vo vesmíre

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt