Diskusia o prvom slovenskom preklade knihy "Príroda" od R. W. Emersona

27. 11. 2019, 18:00 - 20:00

Diskusia o prvom slovenskom preklade knihy "Príroda" od R. W. Emersona


Občianske združenie Societas historiae artium a Štiavnické vrchy v spolupráci so SNM – Prírodovedným múzeom srdečne pozývajú na diskusiu o prvom slovenskom preklade knihy "Príroda" od R. W. Emersona. Pozvanými hosťami sú M. Malíčková – estetička, M. Huba – ekológ, V. Gális – prekladateľ. Diskusiu moderuje: R. Sloboda. 

Diskusia sa uskutoční o 18.00 h v budove SNM – Prírodovedného múzea na Vajanského nábreží na 3. poschodí v Objavovni – vstup voľný. 

FB udalosť 

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt