Etológia a jej úloha pri pochopení sveta zvierat

8. 11. 2016, 00:30 - 23:55

Etológia a jej úloha pri pochopení sveta zvierat

Etológia je vedná disciplína, vďaka ktorej je nám svet zvierat čoraz bližší. Prináša nám odpovede na mnohé zaujímavé otázky typu: Sú ryby naozaj nemé? Prečo si malpy kapucínske pichajú do očí? Ako spia veľryby? Dokážu sa potkany smiať?
prednáša: Doc. RNDr. Lucia Kršková, PhD. z Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave


Objavovňa SNM-PM utorok 8. 11. 2016 o 17.30 h; vstup voľný 
prednáška v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku
Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt