Exoplanéty – život vo vesmíre

26. 9. 2019, 17:30 - 23:55

Exoplanéty – život vo vesmíre


SNM – Prírodovedné múzeum pozýva širokú verejnosť na astronomickú prednášku venovanú významným objavom planét mimo Slnečnej sústavy (exoplanét) a úvahám o podmienkach vhodných pre život na nich. Prednášku povedie RNDr. Mária Hajduková, ml., PhD. z Astronomického ústavu SAV v Bratislave. 

Prednáška sa uskutoční o 17.30 h v Objavovni SNM – PM na 3. poschodí. Vstup na prednášku je voľný. 


Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt