Fotonika - technológia budúcnosti

11. 11. 2015, 00:05 - 23:55

Fotonika - technológia budúcnosti

o 17.30 hod. v Objavovni Prírodovedného múzea SNM
prednáška pre širokú verejnosť

prednáša:  RNDr. Dušan Chorvát, PhD.   z Medzinárodného laserového centra, Bratislava

Myšlienka zostrojiť zdroj koncentrovanej energie, ktorú by bolo možné ovládať a na diaľku ním pôsobiť, je stará už niekoľko tisíc rokov. Až začiatkom 20.storočia ju však konštruktéri a inžinieri začali približovať realite, súčasne s tým ako v hlavách najvýznamnejších vedcov svojej doby vyklíčili predstavy o kvantovej mechanike. V prednáške sa dozviete ako sa z pera a plátna sci-fi autorov cez vedecké laboratóriá až do nášho bežného života dostal laser, a následne na to mnohé technológie známe dnes pod spoločným názvom fotonika. Prednáška je venovaná Medzinárodnému roku svetla 2015 a je podporená projektami GoPhoton! (7RP) a Photonics4all (H2020).

v Objavovni - streda 11. novembra 2015 o 17.30 hod.
vstup voľný 

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt