Gravitačné vlny

od 15. 2. 2016, 00:00 do 18. 2. 2016, 23:55

Gravitačné vlny

štvrtok 18. február 2016 o 17.30 hod.
astronomická prednáška pre verejnosť na atuálnu tému

Minulý týždeň bol oznámený fantastický objav – gravitačné vlny. 
V prednáške bude populárne predstavená Einsteinova teória a ako v nej tieto vlny spozoroval. 
Rovnako zaujímavé je ako tieto vlny vo vesmíre vznikajú, ako ich dokážeme pozorovať a aké to môže mať v budúcnosti aplikácie.

"G R A V I T A Č N É   V L N Y"

prednáša:  

     Mgr. Samuel Kováčik

        Doktorand, Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky
        Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
        Univerzity Komenského v Bratislave

štvrtok 18. február 2016 o 17.30 hod.
Objavovňa Prírodovedného múzea SNM, Vajanského nábr. 2
vstup voľný

 

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt