GRAVITAČNÉ VLNY - kozmická fanfára k 100. výročiu obecnej teórie relativity

od 19. 9. 2016, 00:00 do 22. 9. 2016, 23:55

GRAVITAČNÉ VLNY - kozmická fanfára k 100. výročiu obecnej teórie relativity

štvrtok 22. septembra 2016 o 17:30 hod
astronomická prednáška pre širokú verejnosť - sprievodné podujatie 10. ročníka Noci výskumníkov

prednáša:  známy teoretický fyzik, popularizátor fyziky a astrofyziky 
                
Doc. RNDr. Jiří  LANGER, CScz Fakulty matematiky a fyziky Karlovej univerzity v Prahe

Objavovňa SNM-PM na Vajanského nábr. 2

na podujatie je vstup voľný

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt