Každoročné sťahovanie vtákov

10. 11. 2015, 00:00 - 23:55

Každoročné sťahovanie vtákov

o 17.30 hod. v Objavovni Prírodovedného múzea SNM
prednáška pre širokú verejnosť

prednáša :    Mgr. Ján  G ú g h ,    
                    Slovenská ornitologická spol./ BirdLife Slovensko, obč. z.

Vtáčia migrácia je fascinujúci fenomén prírody. Prelety vtáctva na veľké vzdialenosti diktuje dostupnosť potravy. Ak je potravy nedostatok a blíži sa obdobie nehojnosti, vtáky húfne opúšťajú svoje hniezdiská a smerujú na juh. Ich púť je náročná a nebezpečná. Ich schopnosti a inštinkty zas obdivuhodné. Počas prednášky nazrieme do tajomstiev vtáčieho putovania a výskumu migrácie vtáctva.

v Objavovni - utorok 10. novembra 2015 o 17.30 hod.
vstup voľný 

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt