Kozmicky odpad a jeho súčasný stav

od 4. 5. 2017, 00:30 do 11. 5. 2017, 23:55

Kozmicky odpad a jeho súčasný stav

astronomická prednáška - vo štvrtok 11. máj 2017, 17.30 h.

Kozmický odpad a jeho súčasný stav
prednáša: Mgr. Jiří Š I L H A, PhD FMFI UK Bratislava

Objavovňa SNM-PM, vstup voľný

 

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt